Spelregels

Spelprincipe

Er is één speelbal, waar je niet mee mag lopen of dribbelen; je mag hem alleen overgooien.

Spelregels groep 3/4

De spelregels voor deze groepen zijn iets anders dan de normale korfbal spelregels. Zij spelen eenvakskorfbal. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld. Van de 4 spelers in het vak moet er minstens 1 een meisje zijn. Het verbod op verdedigd schieten geldt niet dus je mag altijd schieten! Er is wel een belangrijke regel: een speler mag niet 2x achter elkaar schieten zonder eerst overspelen met een medespeler. Dit zorgt ervoor dat alle spelers en speelsters in het spel betrokken worden.

Spelregels groep 5/6 en groep 7/8

Ook deze groepen spelen eenvakskorfbal, er wordt 4 tegen 4 gespeeld, waarbij elk team uit 2 jongens en 2 meisjes bestaat. Verdedigd schieten mag niet.

Verdere spelregels

 • Wanneer je de bal hebt mag je niet lopen. Je mag wel één been verplaatsen om zo beter te kunnen staan. Het zogeheten standbeen moet blijven staan. Doe je dat niet, dan fluit de scheidsrechter af en is het ‘lopen’. De tegenpartij krijgt dan een spelhervatting.
 • Je mag elkaar niet aanraken, duwen of trekken.
 • De bal mag niet uit de handen worden getikt/gepakt.
 • Als de bal over de zijlijn op de grond komt dan is het een ingooi voor de tegenpartij. Ook als een speler met de bal in de handen op of over de lijn staat is het een ingooi voor de andere partij.
 • Bij een overtreding of uitbal mag de nemer niet gehinderd worden.
 • Aan het begin van de wedstrijd kies je je persoonlijke tegenstander. Deze tegenstander verdedigt jou en jij verdedigt hem/haar.
 • Wanneer je schiet mag dat alleen als je niet verdedigd staat. Je staat verdedigd als je tegenstander met 1 of 2 armen omhoog voor je staat en jou aankijkt. Daarbij moet hij/zij met de arm je kunnen aanraken. Schiet je verdedigd, dan is het een spelhervatting voor de verdediger.
 • Jongens mogen alleen jongens verdedigen en meisjes alleen meisjes. Dit geldt niet voor de groepen 3/4.
 • Bij het verdedigen mogen de jongens of meisjes elkaar wel afwisselen. Je mag dus ook de tegenstander van je teamgenoot verdedigen, als het maar een jongen is. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de meisjes.
 • Strafworp: wanneer er een overtreding wordt gemaakt die direct invloed heeft op een schotkans, kan de scheidsrechter een strafworp geven. Een speler van de aanvallende partij gaat dan 2½ meter voor de korf staan en krijgt een vrije scoringskans. Elke andere speler moet dan 2½ meter afstand houden van de speler en van de korf. De scheidsrechter geeft aan wanneer de strafworp genomen mag worden.

Speelduur
Een wedstrijd duurt 10 minuten.

 

WedstrijdBal

De groepen 3/4 spelen met een K3 wedstrijdbal en de groepen 5/6 en 7/8 met een K4 wedstrijdbal

 

Jongens / meisjes

We hanteren de breedtesport regels van het KNKV: zo veel mogelijk 2 jongens en 2 meisjes in een vak, maar dit mag worden losgelaten indien er met hesjes gespeeld wordt, zodat het 2 tegen 2 principe gehandhaafd blijft. Meldt dit vooraf bij jullie  inschrijving. Mocht op de dag van het toernooi door afmeldingen de verhoudingen tussen jongens en meisjes niet meer kloppen, dan dient dit voor het begin van het toernooi aan de wedstrijdleiding medegedeeld te worden.

En dan nog even dit:

 • Het is dit jaar wederom niet toegestaan om kinderen uit de groepen 3/4 of 5/6 of 7/8 mee te laten doen aan het toernooi voor andere leeftijdsklassen!
 • Ook is het niet toegestaan om kinderen mee te laten spelen met een school waar ze niet op zitten.
  Zonder toestemming van de wedstrijdleiding mag de opgegeven samenstelling van de teams niet tijdens het toernooi gewijzigd worden.
 • Om protesten en scheve gezichten te voorkomen vertrouwt de organisatie op uw eerlijkheid…
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het aantal aangemelde teams per school te beperken. Dit zal alleen gebeuren als er ruimte- of tijdgebrek is.

Reacties zijn gesloten.